Alcalà de Xivert

Localització

alcala_terrasit

Ortofoto 2017. ICV.

Nom oficial: Aeródromo de Alcalá de Chisvert
Situació: 4 km al N
Paratge: lo Camp

Dades històriques

Regió aèria: quarta
Sector: tercer
Classificació: eventual
Codi republicà: 436
Codi sublevat: 5941

Descripció

Tipus de terreny: argilós i inundable, formant fang que impedia rodar i aterrar els aparells.

Obstacles i emmascarament: obstacles en les muntanyes que l’envoltaven, la línia telefònica que discorria paral·lela a la carretera i els grans garrofers i oliveres existents. Els aparells es podien amagar en les oliveres que, degut a la seua grandària, permetia amagar fins a sis avions sota un arbre.

Tipologia i mesures de les pistes: planta longitudinal de 1.025 x 200 m amb una sola pista.

Elements: el conjunt principal es localitzava al nord i comptava amb una caseta de guàrdia, estància per als pilots, pou, refugi antibombes i diverses finques disseminades. Totes rehabillitades excepte el refugi. En el perímetre del camp se situaven tres refugis elementals, amb capacitat per a 20 persones, dos vora la carretera i un a l’extrem sud. Al Castell de Xivert se situava un lloc de vigilància.

alcala_planol

Plànol de l’expedient conservat a l’AHEA.

Ressenya històrica

El 25 de desembre del 37 s’estaven realitzant les obres d’explanació per a la construcció de l’aeròdrom, on ja existien grans reserves de material de guerra per guarnir les operacions de Terol. A finals de febrer es comunica la seua inauguració. El 23 d’abril de 1938 les forces sublevades ocuparen les poblacions de Santa Magdalena i d’Alcalà però el camp hauria estat abandonat setmanes abans.

Memòria històrica

Elements conservats: una caseta d’apers rehabilitada i una de les entrades del refugi.

Projectes de recuperació: cap.

Bibliografia i fonts
AHEA. Aeródromo de Alcalá de Chisvert, 1937-1938. Exp. A 11647.

alcala_refugi

Entrada del refugi i, al fons, Castell de Xivert. GoogleStreetView.

fletxes_trans