Ares del Maestrat

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Ares del Maestre
Situació: 3 km a l’O
Paratge: la Canà / els Plans del Mas Nou

ares_100_8732_b

Plànol de situació. AHEA, A 11690.

Dades històriques

Regió aèria: quarta
Sector: tercer
Classificació: eventual
Codi republicà: 435
Codi sublevat: 5072

ares_100_8735_b

Plànol de l’aeròdrom. AHEA, A 11690.

Descripció

Tipus de terreny: argilós i no inundable
Tipologia i mesures de les pistes: planta rectangular de 1.070 m de longitud per 200-350 m d’ample.
Elements: destaca el conjunt situat al nord de l’aeròdrom, el qual comptava amb un quarter de tropa, una cuina, un refugi antibombes i un paretó. Al perímetre del sud es trobaven dos refugis elementals, un aljub i un pallar rehabilitat. A una masia es van situar dos polvorins.

Ressenya històrica

L’aeròdrom es va donar per conclòs en desembre de 1937, raó per la qual donaria suport i reforçament a la Batalla de Terol. Una vegada finalitzada, en març del 38 sembla ser que hi hagué voluntat per ampliar-lo, però degut a l’avanç de les tropes sublevades i la conquesta del camp a principis de juny, aquesta possibilitat es descartà. Dies abans, la població va ser bombardejada fins a dues vegades.

ares_100_9782

Conjunt d’elements de l’aeròdrom (de dta. a esq.): cuina, cos de comandament, refugi i paredó. Manuel Carreres, 2018.

Memòria

Elements conservats: es tracta d’un aeròdrom on es conserva un major nombre d’elements. EL principal conjunt preserva el refugi antibombes i el paretó en bon estat de conservació, mentre que l’antic quarter ha estat rehabilitat com a magatzem agrícola i les cuines reaprofitades. Els dos refugis elementals conserven les entrades però la major part de les galeries han estat enfonsades; no osbtant això, a l’exterior encara es manté la seua fisionomia sobre el terreny. L’aljub continua fent-se servir i, el pallar està en ruïnes.

Projectes de recuperació: cap

Cana-dAres-002_web

Plànol i alçats de l’aeròdrom d’Ares. Ernesto Barreda, 2019.

Bibliografia
AHEA. Aeródromo de Ares del Maestre, s/f. Exp. A 11690.
AHEA. «Villafranca del Cid», 5-12-37. Exp. A 1933.

Agraïm a Ernesto Barreda l’autorització per a poder publicar els seus dissenys.

fletxes_trans