Betxí

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Bechí
Situació: 1,5 km al NE
Paratge: la Cosa / els Albertos / el Camp d’Aviació

betxi_100_8749_b

Plànol de situació. AHEA, A 11715.

Dades històriques

Regió aèria: quarta
Sector: tercer
Classificació: eventual
Codi republicà: 437 (1937), 448 (juny 38)
Codi sublevat: 6401

betxi_100_8743_b

Plànol de l’aeròdrom. AHEA, A 11715.

Descripció

Tipus de terreny: ariglós, dur i no inundable
Obstacles i emmascarament: entrades lliures sense cap obstacle. El camp no disposava de marques de límit ni d’aterratge
Tipologia i mesures de les pistes: planta longitudinal amb unes mesures de 1.270 x 200 m
Elements: pocs i dispersos pel perímetre del camp. Hi havien tres pavellons, tots situats en el vessant sud, dos registres, vora l’entrada dels camins, i cinc refugis antibombes. Possiblement el motor situat al sud es rehabilitaria per a usos del camp.

betxi_100_8750_b

Fotografia aèria amb el perímetre del camp. AHEA, A 11715.

Ressenya històrica

Se sap que a principis del 38 ja estava en funcionament, atès que va participar en el suport del Front de Terol. A l’Ofensiva de Llevant i abans de ser ocupat pel bàndol sublevat, el camp havia estat totalment desmantellat.
Com a dada curiosa, durant bona part de la contesa, l’exercit rebel va confondre l’aeròdrom de Betxí amb un diferent situat a Onda, creant-hi dos expedients independents. Amb la investigació es va comprovar que eren el mateix (per això el d’Onda no consta con aeròdrom sense identificar).

Memòria

Elements conservats: com a possible element, queda dempeus el motor citat anteriorment. En la toponímia també ha quedat l’indret: el Camp d’Aviació

Projectes de recuperació: cap

betxi_Betxi-terrasit

Ortofoto amb toponímia. ICV.

Bibliografia i fonts
AHEA. Aeródromo de Bechí, 1938. Exp. A 11715.
MALLENCH SANZ, Carlos, L’aeròdrom de Betxí (1938-1939), Betxí, Ajuntament de Betxí, 2014.

fletxes_trans