Jarafuel

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Jarafuel
Situació: 3 km al SO
Paratge: el Hondón

jarafuel_100_9036_b

Plànol de situació. AHEA, A 11889.

Dades històriques

Regió aèria: setena
Sector: segon
CLassificació: eventual
Codi republicà: 725 (des de 1937), CX-1 (desembre 38)
Codi sublevat: 7681

Descripció

Tipus de terreny: pla, dur i no inundable
Tipologia i mesures de les pistes: planta poligonal amb dimensions màximes de 1.200 x 750 m
Elements: de nova planta es van construir dos barracons de 20 x 8 m i algun refugi, tot i que no es conserva documentació. També s’habilitaria alguna casa com la del Hondón

jarafuel100_9038_b

Fotografia aèria amb el camp delimitat. AHEA, A 11889.

Ressenya històrica

Poca informació tenim al respecte d’aquest aeròdrom. Es coneix que va participar durant la Batalla de Terol i que, l’1 de novembre de 1938, hi havien 20 aparells a «un [aeròdrom] situado entre Caudete y Utiel» (AHEA, A 12107), possiblement destinats als fronts de la Batalla de l’Ebre.

Memòria

Elements conservats: cap
Projectes de recuperació: cap

Bibliografia i fonts
AHEA. Aeródromo de Jarafuel, 1939. Exp. A 11889.

fletxes_trans