La Cabezuela

Localització

Nom oficial: Aeródromo de La Cabezuela
Situació: 1 km al SO de la població
Paratge: la Cañada

Dades històriques

Regió aèria: setena
Sector: segon
Classificació: eventual
Codi republicà: –
Codi sublevat: –

Fotografia aèria del Vol Americà de 1945 on es veu l’espai que ocupava el camp. ICV.

Descripció

Tipus de terreny: –
Tipologia i mesures de les pistes: planta longitudinal
Elements: segons l’escarida informació, de l’aeròdrom sols constava la pista d’aterratge, sense cap refugi ni casa.

Ressenya històrica

Escassa informació documental es conserva del camp d’aviació. Sembla ser que es va construir per veïns tant de La Cabezuela com de les localitats circumdants, com Cortes de Pallás. Només es va emprar una vegada per a un aterratge d’emergència.

Memòria

Elements conservats: cap

Projectes de recuperació: cap

Bibliografia
IBÁÑEZ SOLAZ, Álvaro, “La Cabezuela: Aeródromo republicano”. El cañón del Júcar valenciano, 83, 2019, pp. 16-17.

fletxes_trans