Montroi

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Montroy
Situació: 4,5 km al SO
Paratge: l’Algòder

montroi_IMG_20171128_140812_b

Plànol de situació. AHEA, A 11955.

Dades històriques

Regió aèria: quarta
Sector: segon
CLassificació: eventual
Codi republicà: 432 (juny 38), 426 (juliol 38), AX-10 (desembre 38)
Codi sublevat: 7462

Descripció

Tipus de terreny: pla, amb herba i no inundable
Tipologia i mesures de les pistes: planta longitudinal en dues pistes en forma d’X amb mesures de 1.215 x 200 m

Elements: segons la documentació havien dos edificacions: la casa de pilots era de nova construcció, amb unes mesures de 17 x 8 m comptava amb 4 dormitoris, cuina, dutxa, wc i capacitat per a 10 persones; el quarter de tropa (la Masia de l’Algòder), un edifici rehablitat amb pati interior i mesures de 15 x 19 m, comptava amb cuina, menjador, dormitoris, banys complets i capacitat per a 40 persones. Totes dos es trobaven properes entre sí i en el terme municipal de Real.
Sembla que també hi havia 13 refugis, el de majors dimensions antibombes se situava entre ambdúes edificacions i tenia capacitat per a 130 persones. La resta eren elementals, estaven distribuïts per la perifèria del camp i tenien capacitat per a 20 persones cadascun.

montroi_IMG_20171128_140822_b

Plànol de l’aeròdrom. AHEA, A 11955.

Ressenya històrica

El camp ocupa els termes de Montroi i de Real. Desconeixem la data de la seua construcció; per les seues dimensions, era usat preferiblement per caces. A finals de 1938 havia tingut poc ús. Es pensa que, junt amb el de Carlet, servirien com a aeròdroms d’escala, de descans tant per aparells com per a pilots, i de reparació d’aparells danyats.
El quarter de tropa, rehabilitat en la Masia de l’Algòder es tornà als seus propietaris i, en l’actualitat, es conserva en bon estat. Per altra banda, el quarter de pilots es va reconvertir en corral als anys 50-60 i, als primers anys del segle XXI, es va enderrocar. El refugi antibombes va desaparéixer en la dècada dels 40.

Memòria

Elements conservats: la Masia de l’Algòder
Projectes de recuperació: cap

montroi_montroi-1945

Fotografia aèria del Vol Americà de 1956 on s’aprecia l’espai de l’antic aeròdrom. ICV.

montroi_algoder

Detall de la zona sud del camp on s’aprecien els quarters emprats: dalt a la dreta, la Masia de l’Algòder, i en la part central-baix, la casa de pilots, avui desapareguda. ICV, 2000.

Bibliografia i fonts
AHEA. Aeródromo de Montroy, s/f. Exp. A 11955.

Francisco Luis Pérez. Contacte via web, juliol 2019.

fletxes_trans