Pilar de la Horadada

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Pilar de la Horadada
Altres denominacions: Lo Monte
Situació: 2 km al N
Paratge: lo Monte

pilarhoradada_IMG_20171128_141252_b

Plànol de localització. AHEA, A 11911.

Dades històriques

Regió aèria: segona
Sector: segon
Classificació: eventual
Codi republicà: 222 (des de 1937), KX-01 (desembre 38)
Codi sublevat: 4110 (altres: 9351)

Descripció

Tipus de terreny: argilós, dur i no inundable
Tipologia i mesures de les pistes: planta en forma d’V amb dues pistes de 1.200 x 400 m cadascuna.
Elements: per a situar els llocs de comandament i altres dependències es rehabilitaren les masies del voltant, una situada al sud del camp -la Casa Vieja de lo Monte- i l’altra, la Casa Nueva de lo Monte, a l’est. Es desconeix la construcció de refugis i de polvorins.

pilarhoradada_IMG_20171128_141435_b

Fotografia aèria amb el camp delimitat. AHEA, A 11911.

Ressenya històrica

La primera referència documental data del 31 de desembre del 38, on s’assenyala que l’aeròdrom és nou i que no té cap activitat coneguda. Una data prou
tardana de construcció però amb certa lògica donada la llunyania on es trobaven els fronts. No obstant això, la principal funció que va desenvolupar fou la de camp de suport al situat en San Javier (Múrcia), cap de sector i on es trobava l’escola de pilots. Així mateix, també podria donar suport a la defensa dels ports i ciutats properes.
Acabada la contesa, a partir de 1944 l’aeròdrom serví com a camp auxiliar d’ensenyament amb motiu de l’obertura de l’Academia General del Aire, instal·lada a San Javier. Finalment, el camp cessà la seua activitat i els terrenys tornats als seus propietaris el 29 de març de 1966.

Memòria

Elements conservats: les cases Vieja i Nueva de lo Monte. El paisatge encara deixa entreveure la disposició de les pistes a través de la divisió dels bancals
Projectes de recuperació: cap

Bibliografia i fonts
AHEA. Aeródromo de Lo Monte o Pilar de la Horadada, 1939-1966. Exp. A 11911.
AHEA. Campo de Lo Monte. Pilar de la Horadada, s/f. Exp. A 201.

fletxes_trans