Requena

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Requena
Altres denominacions: el Rebollar
Situació: 5 km a l’E de Requena / 2 km al NO del Rebollar
Paratge: los Llanos del Rebollar

requena_IMG_20171128_134428_BO

Fotografia aèria amb l’aeròdrom delimitat. AHEA, A 12015.

Dades històriques

Regió aèria: setena
Sector: segon
Classificació: semipermanent
Codi republicà: 724 Des de 1937), CX-2 (desembre 38)
Codi sublevat: 7201

Descripció

Tipus de terreny: bo, argilós, un poc apegalós i inundable en certs punts
Tipologia i mesures de les pistes: 845 x 820 m i 1.500 x 1.800 m
Elements: al camí d’accés era on se situaven els principals elements: una casa de nova planta a l’entrada, emprat com a lloc de comandament, i
dos conjunts de masies conegudes com les Cases del Arcipreste, rehabilitades per usar-les com a quarter de tropa i estància de pilots, i les Cases de Sánchez, emprades com a polvorí i magatzem.
Segons la documentació existien 8 refugis elementals pel perímetre del camp i un antibombes en les Cases del Arcipreste. El camp estava dotat de telèfon i telègraf. A més a més, també disposava d’un observatori a la serra de Chera.

requena_IMG_20171128_134346_b

Plànol de l’aeròdrom. AHEA, A 12015.

Ressenya històrica

Desconeixem la data de construcció, encara que possiblement siga coetània a la de la resta d’aeròdroms del voltant (principis de 1937). En març del 37, l’exèrcit sublevat afirma que és un camp menut i que, pel que sembla, s’usa com a punt per guardar materials en cas d’acumulació a Manises i Paterna (AHEA, A 12015).
Durant la contesa el camp va ser ampliat, conformant la visió que es conserva als plànols. Durant la Batalla de Terol va funcionar de manera molt activa, destacant-lo com un aeròdrom important, dotat amb aparells de tot tipus. També va participar activament durant la Batalla de l’Ebre.
Acabada la contesa s’aprova com aeròdrom de segona línia, encara que finalment serà tornat als seus propietaris amb motiu de la reducció de camps.

requena_P1140403

Lloc de comandament. Manuel Carreres, 2018

requena_P1140411

Lloc de comandament. Manuel Carreres, 2018

Memòria

Elements conservats: encara es mantenen les Cases del Arcipreste, algunes habitades, i les de Sánchez. El principal element conservat de l’indret és el refugi antibombes. Es tracta d’una gal·leria sense enlluir d’uns 30 m de longitud, amb un recolze de protecció al bell mig. Els diversos trams estaven separats per portes. L’entrada sud no presenta escales, per estar a un nivell inferior, la boca i el primer tram està realitzat amb rajoles; la boca nord presenta una tipologia semblant a la resta de refugis de la zona, amb un accès en escales cap a l’interior. Un altre dels elements conservats és el lloc de comandament, situat a l’anomenada Casa del Aeródromo Viejo. Està situat a l’esquerra del camí d’accès a les masies i presenta una tipologia semblant a la d’altres edificis de nova construcció realitzades a la Plana d’Utiel-Requena. Compta amb una planta longitudinal coberta a dues aigües, on es distribuïen les diverses estàncies, i una xicoteta cuina adossada a un dels laterals.

Projectes de recuperació: cap

Bibliografia i fonts
AHEA. Aeródromo de Requena, 1939. Exp. A 12015.

fletxes_trans