Sagunt Nord

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Sagunto Norte
Situació: 6,5 km al NE de Sagunt / 3 km al N de Canet
Paratge: l’Almardà

saguntN_100_9067_b

Plànol de localització. AHEA, A 12029.

Dades històriques

Regió aèria: quarta
Sector: segon
Classificació: eventual
Codi republicà: —
Codi sublevat: 6681

Descripció

Tipus de terreny: bla i força inundable
Tipologia i mesures de les pistes: planta longitudinal de 900 x 400 m
Elements: prop se situaven barraques, les Cases de la Malvarrosa i les de Corinto, entre d’altres, possiblement rehabilitades per a usos del camp. Vora la platja estaven instal·lades defenses antiaèries. L’aeròdrom és provable que comptara amb un refugi.

saguntN_100_9074_b

Fotografia aèria amb el camp delimitat. AHEA, A 12029.

Ressenya històrica

A la documentació de l’AHEA es detalla que la construcció del camp s’estava realitzant en juliol de 1937. Era emprat com a pista d’aterratge d’emergència i amb funcions de correu postal, encara que també s’accepta que va ser un camp cimbell, per protegir la siderúrgia i l’aeròdrom situat al Grau Vell. En juny del 38 va ser objectiu de bombardejos per part de l’aviació italiana. A finals d’eixe any i degut a la proximitat del front, el qual estava establert en la línia XYZ, el camp prestava poc servei.

Memòria

Elements conservats: cap
Projectes de recuperació: cap

Bibliografia
AHEA. Aeródromo de Sagunto Norte, 1938-1939. Exp. A 12029.
«Campos de aviación en Sagunto», Sagunt bajo las bombas, blog, s/f.

fletxes_trans