Sagunt Sud

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Sagunto Sur
Altres denominacions: aeròdrom del Grau Vell
Situació: 5 km al S
Paratge: marjal dels Moros, partida del Corbello

saguntS_100_9044_b

Plànol de localització. AHEA, A 12030.

Dades històriques

Regió aèria: quarta
Sector: segon
Classificació: permanent
Codi republicà: 425 (1937), 443 (juny 38), AX-11 (desembre 38)
Codi sublevat: 6961

Descripció

Tipus de terreny: argilós i inundable però de consistència dura
Obstacles i emmascarament: les entrades dels aparells estaven lliures i tan sols havia obstacle per unes línies d’enllumenat. Tenia bon camuflatge per als avions.
Tipologia i mesures de les pistes: planta en forma d’L amb dues pistes de 1.400 i 1.000 m de longitud per 500 m d’amplada.
Elements: els llocs de comandament i de guàrdia s’instal·laren en alqueries existents, com la de l’Arrendador o el motor de Miquel Rambla. De nova planta es va construir una casa per a la guarnició i diversos refugis. La tropa estava instal·lada a un pavelló situat a la Serra Calderona i a Puçol.

saguntS_100_9054_b

Fotografia aèria amb el camp delimitat. AHEA, A 12030.

Ressenya històrica

Es tracta d’un dels camps d’aviació de major importància degut a la seua situació estratègica: prop a València, en les principals línies de comunicació travessant el seu terme i la siderúrgia dels Alts Forns. Va ser un aeròdrom molt actiu en la defensa d’aquestes instal·lacions, de la capital valenciana, i de suport als fronts de Terol i de l’Ebre.
La seua construcció va finalitzar en juny de 1937, poc abans de la caiguda de l’Exèrcit del Nord i l’inici de la Batalla de Terol. Així mateix, amb la pèrdua de Bilbao, la siderúrgia de Port de Sagunt es va convertir en la més important del territori republicà.
Amb l’inici de l’Ofensiva de Terol, s’augmentaren el nombre d’esquadrilles existents i va estar força actiu fins al final de l’Ofensiva del Llevant en juliol del 38. Finalitzada, les esquadrilles passaren a Llíria i, d’allí, a Alacant. A partir d’aleshores l’aeròdrom prestaria poc servei.

SaguntS_IMG_20181020_172331

Motor de l’Arrendador. Manuel Carreres, 2018.

SaguntS_IMG_20181020_173112

Motor del tio Miquel o Cases de l’Aviació, indret del lloc de comandament de l’aeròdrom. Manuel Carreres, 2018.

SaguntS_IMG_20181020_173634

Motor del tio Miquel o Cases de l’Aviació, indret del lloc de comandament de l’aeròdrom. Manuel Carreres, 2018.

Memòria

Elements conservats: les antigues alqueries i motors, a més de la toponímia «el Camp d’Aviació» en l’indret i les alqueries emprades

Projectes de recuperació: cap

saguntS_Sagunt-S-terrasit-2

Ortofoto 2017. ICV.

Altres recursos
mapa1

Mapa de localització del camp. 1) camp d’albercocs on es camuflaren els aparell. 2) lloc de comandament al motor del tio Miguel. 3) Refugi antiaeri. Daniel Alepuz Marco y Josep Maria Francés Duato «El Terme de Sagunt» al blog «Sagunt bajo las bombas».

Bibliografia
AHEA. Aeródromo de Sagunto Sur, 1938-1939. Exp. A 12030.
16 «Campos de aviación en Sagunto», Sagunt bajo las bombas, blog, s/f.

fletxes_trans