Santa Pola

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Santa Pola
Situació: 3,5 km al NO
Paratge: —

Dades històriques

Regió aèria: quarta
Sector: primer
Classificació: eventual
Codi republicà: 414 (des de 1937), AZ-06 (desembre 38)
Codi sublevat: 8932 (altres: 6010)

santa-pola_IMG_20171128_141825_b

Croquis de situació de l’aeròdrom. AHEA, FALTA.

Descripció

Tipus de terreny: bla i roïn, degut a la proximitat de les salines
Obstacles i emmascarament: sense informació
Tipologia i mesures de les pistes: forma poligonal irregular amb dues pistes creuades de 1.000 i 1.060 m de longitud.
Elements: es desconeixen les construccions per allotjar a les tropes i per als llocs de comandament. El més probable és que s’ocuparen les cases de la Venta de Serafín o les Torres de Gaitán entre d’altres properes, esmenades al plànol conservat a l’AHEA.

Ressenya històrica

Pel que sembla, l’aeròdrom estava construït en una data molt primerenca del conflicte, el mateix any 36, per a formar part, junt amb els de la Rabassa i l’Altet, de la defensa d’Alacant i les indústries (com la SAF-15, per exemple), les infraestructures (com el port i les tres línies de ferrocarril que partien de la ciutat) i les més importants poblacions del voltant.
A inicis del 37 el camp d’aviació se suprimeix «por no ser posible su utilización, debido a encontrarse encharcado la mayor parte del tiempo». No obstant això, a finals del 37 encara apareixia en l’organització de la 4a Regió com a eventual. El 31 de desembre del 38 de l’any següent, l’Exèrcit sublevat assenyalava que el camp no tenia cap activitat coneguda.

Memòria

Elements conservats: cap
Projectes de recuperació: cap

Bibliografia i fonts
AGMAV, Plantillas de organización y plantillas en la actualidad, ca. gener 1937. C.1113,5,2 / 3.
AHEA. Aeródromo de Santa Pola, s/f. Exp. A 12048.
AHEA. Aeródromos enemigos de Levante, 1938. Exp. A 2086.

fletxes_trans