Vilafamés

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Villafamés
Situació: 4 km al NE
Paratge: els Ciscars

vilafames_100_9257_b

Plànol de localització. AHEA, A 12139.

Dades històriques

Regió aèria: quarta
Sector: tercer
Classificació: semipermanent
Codi republicà: 442/432 (1937), 432 (juny 38)
Codi sublevat: 6162 (altres: 4402)

vilafames_100_9259_b

Plànol de l’aeròdrom. AHEA, A 12139.

Descripció

Tipus de terreny: argilós, arenós i poc inundable
Tipologia i mesures de les pistes: planta poligonar amb dues pistes en forma d’L de 1.100 x 200. Podien aterrar tota classe d’aparells.
Elements: el conjunt de les construccions es concentrava al sud del camp. Allí se situaren fins a 16 edificacions, 14 de fusta i 2 de fàbrica, una d’elles emprada com a cuina; a més d’una torre transformadora (que servia també com a vigilància); trinxeres (on hi havia xicotets polvorins i refugis elementals); un polvorí; i 3 refugis, dos elementals i un antibombes. Aquest últim era de mina, de 10 de profunditat, amb paredat de rajola i formigó.
A la resta del perímetre es trobaven 4 refugis elementals més i la casa del cos de guàrdia. També comptava amb telèfon que enllaçava amb el camp de Castelló.

vilafames_100_9471

Disseny del refugi en un dels panells instal·lats al camp. Ajuntament de Vilafamés.

Ressenya històrica

L’aeròdrom es va construir entre abril i maig de 1937. Este primimitiu camp seria de reduïdes dimensions, on un bombarder carregat tindria dificultats per enlairar-se. Entre juliol i agost d’aquell any, el camp s’amplià amb una nova pista, configurant-lo amb l’aspecte dels plànols històrics.
El camp va estar molt actiu durant el conflicte. Abans de participar en diverses ofensives i batallas, en maig del 37 des del camp van sorgir diversos atacs contra les infraestructures de les Balears. Durant la Batalla de Terol arribaren gran quantitat d’esquadrilles de caces i bombarders que s’establiren fins al final de l’ofensiva. Posteriorment, durant l’Ofensiva de Llevant, tornà a estar en gran activitat fins que va ser ocupat per les tropes sublevades.
Acabada la contesa, el camp fou tornat als anteriors propietaris amb motiu de la reducció de camps.

vilafames_100_9479

Panoràmica dels terrenys ocupats per l’aeròdrom. Manuel Carreres, 2018.

Memòria

Elements conservats: gran part dels elements, com la torre transformadora i el refugi antibombes, vestigis de la cuina i trinxeres, sorgides arran les campanyes d’excavació.

Projectes de recuperació: En setembre de 2017 s’inicià un projecte integral de recuperació i posada en valor de tot el conjunt de l’aeròdrom a través d’excavacions arqueològiques i consolidació dels elements conservats. Les estructures consolidades foren la torre de control, icona de l’indret, el refugi antibombes i les restes de la cuina. De les excavacions, sorgiren trinxeres en ziga-zaga, refugis elementals i un polvorí al seu interior.
Tot l’espai ha estat musealitzat i es presenta com una exposició a l’aire lliure. Sobre el terreny s’han instal·lats diversos panells explicatius del context social i de l’aeròdrom, amb imatges històriques que els il·lustren, així com també dos panells metàl·lics d’un caça i d’un aviador a escala 1:1. El perímetre també ha incorporat mesures de seguretat i acordonament per millorar la ruta.

Bibliografia
AHEA. Aeródromo de Villafamés, 1938. Exp. A 12139.
MALLENCH, Carlos; VICENTE, Blas; ALBELDA, Jose F.; MIRALLES, Josep J., El aeródromo militar de Vilafamés, 1937-1940, Vilafamés, Ajuntament de Vilafamés, 2019.
442. Camp d’Aviació de Vilafamés – Vilafames Airfield, projecte de recuperació.
«El Aeródromo de Vilafamés como recurso turístico», conferència a càrrec de José Albelda; Blas Vicente; Carlos Mallech, Museo Militar de València, 23 marzo 2019.

Premsa
«Vilafamés recupera el camp d’aviació de la República de 1937», Levante-EMV, 3 febrer 2019.
«Vilafamés recupera el antiguo campo de aviación como museo al aire libre», El Periódico Mediterráneo, 3 febrer 2018.
«Un museo a cielo abierto aterriza en el campo de aviación de la Guerra Civil de Vilafamés», El País, 10 febrer 2018.
«Vilafamés presenta el antiguo campo de aviación como recurso turístico», El Periódico Mediterráneo, 18 gener 2018.

fletxes_trans