Villena (Caudete)

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Villena o de Caudete
Altres denominacions: La Coronela

villena_100_8921_b

Plànol de localització. AHEA, A 11781.

Dades històriques

Regió aèria: quarta
Sector: primer
Classificació: eventual
Codi republicà: 416 (juny 1938), AZ-10 (desembre 38)
Codi sublevat: 8451 (altres: 8452)

Descripció

Tipus de terreny: —
Tipologia i mesures de les pistes: segons l’AHEA, tenia planta en forma d’X o aspa amb dues pistes de 1.200 i 1.000 x 300 m
Elements: amb certesa se sap que la Casa de la Coronella va ser usada pel personal de l’aeròdrom i per a fins logístics, possiblement també es construiren diversos refugis antibombes i trinxeres

villena_100_8926_b

Fotografia aèria amb el perímetre de l’aeròdrom en una localització errònia. AHEA, A 11781.

Ressenya històrica

La documentació conservada a l’AHEA dóna una informació totalment errada de la localització del camp. Les imatges el situen molt més proper de Villena quan, en realitat, la pràctica totalitat del seu perímetre se situava en terme de Caudete. Per aquesta raó, i encara que les peticions de construcció i logística van ser demanades a Caudete, la nomenclatura oficial es dirigia al camp com Villena o Caudete indistintament.
La primera font documental sobre el camp es troba en abril de 1938, moment en que la comandància republicana demana a l’Ajuntament de Caudete la seua construcció. No serà fins a gener de 1939 quan es finalitza.
En tota la seua breu història només va aterrar un aparell sobre les seues pistes.

Memòria

Elements conservats: la finca de la Coronela es troba en un bon estat de conservació
Projectes de recuperació: cap

Altres recursos
Xicoteta presentació de l’aeròdrom de Villena (Caudete) durant l’entrega de la II Beca de Investigación «Francisco José Doménech Mira». 11 desembre 2018. Conferenciants: Juan Arráez Cerdá i José Vicente Arnedo Lázaro.

Bibliografia i fonts
AHEA. Aeródromo de Caudete ó Villena, 1939. Exp. A 11781.
ARNEDO LÁZARO, José Vicente. Entrevista al programa Comarca de Intercomarcal tv. 23-06-2014.

fletxes_trans