La Yesa

Localització

Nom oficial: Aeródromo de La Yesa
Situació: 1,5 km al N
Paratge: la Jarilla

layesa_100_9313_b

Plànol de situació. AHEA, A 12160.

Dades històriques

Regió aèria: quarta
Sector: segon
Classificació: eventual
Codi republicà: 426 (juny 1938), AX-13 (desembre 38)
Codi sublevat: 6381

Descripció

Tipus de terreny: argilós, amb grava i no inundable
Obstacles i emmascarament: —
Tipologia i mesures de les pistes: planta longitudinal amb una pista de 1.200 x 250 m. Tal vegada es construïria una segona, obliqua, de 750 x 250 m
Elements: segons la documentació no existien obres complementàries, tan sols diverses cases habilitades per a quarter en Alpuente.

layesa_100_9315_b

Fotografia aèria amb l’aeròdrom delimitat. AHEA, A 12160.

Ressenya històrica

Pel que sembla, la seua construcció s’estava duent a terme en setembre de 1937. Va ser construit per a donar suport als fronts de l’interior, especialment el de Terol. A finals de 1938 l’aeròdrom presentava escassa activitat.

Memòria

Elements conservats: tan sols es pot reconèixer part del seu perímetre
Projectes de recuperació: —

Bibliografia i fonts
AHEA. Aeródromo de La Yesa, 1939. Exp. A 12160.
SALVO, César, Crónica de la Guerra Civil en El Villar, Villar del Arzobispo, Ayuntamiento de Villar, 2011. [166].

fletxes_trans