Casinos

Ressenya històrica

Es tracta d’un camp d’aviació que l’Exèrcit sublevat tenia documentat amb la referència 6673. En realitat es tractava d’un camp de cimbell per a confondre a l’enemic i protegir els importants aeròdroms de Llíria i Villar de l’Arzobispo, ja que se situa al bellmig de tots dos.
No obstant això, en gener de 1938 es ressenyen aparells en el camp, però podria considerar-se una confusió amb el camp de Villar o de Llíria. Siga com fos, la realitat és que no es tractaria d’un aeròdrom de campanya amb les seues infrastructures.

casinos_100_8860_b

Plànol de situació. AHEA, A 11768.

Bibliografia i fonts
AHEA. Aeródromo de Casinos, s/f. Exp. A 11768.

fletxes_trans