Llucena

Ressenya històrica

La població de Lucena del Cid (Llucena) apareix representada en un mapa de «los aeródromos rojos», datat el 21 d’abril de 1938 (AHEA, A 14). Suposadament coneixedor d’aquest mapa, entre d’altres, Salas Larrazábal (1969: 216-217) l’empraria per a conformar un mapa complet dels camps d’aviació republicans. La seua obra seria estessa i citada en la majoria d’investigacions i articles posteriors, les quals incloïen a Llucena com a localitat amb aeròdrom.
No obstant això, no apareix en cap altra documentació de cap dels dos exèrcits. A més a més, no existeix espai físic per instal·lar un camp d’aviació en els voltants de l’accidentada localitat. Per tot això, podem assegurar que no va existir tal aeròdrom i que, la seua referència, es referiria a alguna qüestió logística.

Bibliografia i fonts
SALAS LARRAZÁBAL, Jesús, La guerra de España desde el aire: dos ejércitos y sus cazas frente a frente, Barcelona, Ariel, 1969.
AHEA. «Rote Flugplätze in der Levante» (Mapa de los aeródromos rojos en Levante), 1938. Exp. A 14.

fletxes_trans