Onda

Ressenya històrica

L’aeròdrom d’Onda era, si més no, una confusió i apropiació de l’aeròdrom de Betxí. A la documentació sublevada (AHEA, A 22) es conserva el plànol de localització on es fixa l’indret on se situa el camp de Betxí; en altres documents s’esmena com a Onda-Villarreal.
Aquesta confusió història produïria que Salas Larrazábal (1969: 216-217) puntualitzara l’existència dels dos aeròdroms i, per defecte, ha anat continuant en diverses investigacions i articles posteriors.

onda_100_8746_b

Plànol de situació de l’aeròdrom d’Onda (Betxí). AHEA, A 11715.

Bibliografia i fonts
AHEA. Campos de aviación rojos, 31-8-37. Exp. A 22.
SALAS LARRAZÁBAL, Jesús, La guerra de España desde el aire: dos ejércitos y sus cazas frente a frente, Barcelona, Ariel, 1969.

fletxes_trans