El projecte

El web Aeròdroms Valencians de la Guerra Civil s’ha creat amb la intenció de presentar els aeròdroms valencians com un catàleg. La pàgina s’encapçala amb seccions que contextualitzen els camps: els elements logístics i de defensa, i la ja esmenada exposició, mapa i publicacions editades.

Cada article monogràfic està dedicat a un aeròdrom; en ell ve relacionada tota la informació documental, visual i audiovisual recollida fins al moment. Alhora, conforme apareguen noves dades, els articles aniran ampliant-se. Per això afirmem que serà un catàleg en contínua actualització, i que està obert a qualsevol aportació històrica, bibliogràfica o tècnica.

També vam decidir disposar d’una bona part documental en cada article, així com de documents visualment més atractius, com són els plànols i les fotografies, ja que considerem que la divulgació de la memòria col·lectiva és més important que el benefici individual.

La primera aproximació sobre els aeròdroms valencians de la Guerra Civil es va originar al sí de la Cátedra Demetrio Ribes, considerant-los com un dels objectius del projecte d’I+D+i del Govern espanyol «Obras Públicas desaparecidas en la Comunitat Valenciana. Paisajes de la memoria, paisajes transformados (1700-1939)», Ref. HAR2013-47191-P.

Els camps d’aviació valencians es van convertir aleshores en objecte d’estudi i investigació per a nosaltres. En aquells moments, les infraestructures aeroportuàries havien estat poc considerades per la historiografia, més fixada en els bombardejos i les seues conseqüències, els aparells o els refugis. Cert és que existien algunes monografies, o també apareixien en estudis sobre la guerra aèria i la cultura material, però les seues dades eren manifestament escarides.

Amb l’aprofundiment en la temàtica i l’envergadura que anava adquirint la investigació, vaig incloure el projecte als estudis de Màster en Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies de la Universitat Oberta de Catalunya, realitzant i titulant el Treball Final de Màster: «Aeròdroms valencians durant la Guerra Civil espanyola. Identificació, localització i catalogació», defés en febrer de 2018. El treball destaca per la seua tasca d’arxiu i localització dels camps d’aviació, realitzant un inventari de les pròpies infraestructures així com dels seus elements conservats.

Arran d’aquesta tasca partiren nous projectes que tornaren a desenvolupar-se des de la Cátedra Demetrio Ribes: una exposició itinerant, una publicació-catàleg que acompanya i amplia la mostra, un mapa d’elements, i el present web monogràfic. Tota la informació de l’exposició i la seua publicació es pot visualitzar en les respectives seccions; així com el mapa, on s’han situat els aeròdroms en la seua antiga localització i els elements conservats. A la secció de publicacions, a més a més, s’ha inclòs una bibliografia sobre aeròdroms i aviació.

———————

Els articles monogràfics es presenten seguint una estructura comuna, amb les dades recopilades en arxius (principalment el de l’Exèrcit de l’Aire -AHEA-) i en bibliografia, la qual es desenvolupa de la següent manera:

Localització. Amb totes les dades referents a la situació i a l’indret on s’assenta.
Dades històriques. Recollides en els expedients de l’Arxiu de l’Exèrcit de l’Aire (AHEA) entre d’altres, com la tipologia, el codi o la regió al que pertanyia.
Descripció. Detalls històrics sobre el tipus de terreny i característiques del camp, el tipus i mesures de les pistes i els elements que formaven part.
Ressenya històrica. Un relat, més o menys extens, de l’esdevenir del camp al llarg de la història.
Memòria. En ella s’especifiquen els elements conservats en l’actualitat i els projectes de restauració en cas d’existir. Es tracta de dignificar i donar a conèixer el patrimoni cultural i la memòria dels aeròdroms valencians.
Bibliografia, fonts, premsa. Publicacions d’on he estret la informació per a conformar l’article, així com treballs i articles que hagen aparegut en llibres, revistes i/o periòdics.
Altres recursos. En ella s’inclouran vídeos o altra documentació més enllà de la bibliogràfica.

Totes les fotografies, plànols i documents apareixen amb el seu corresponent peu de foto, per a que es puguen usar lliurement sempre citant la font i lloc de procedència. Alhora, les imatges porten la icona del projecte Aeròdroms Valencians, per a que no siga tan fàcil obviar d’on han estat copiades; però si esteu realitzant una investigació o preparant una publicació i necessiteu alguna d’elles, no tindré cap problema en enviar-les, sempre que, és clar, se cite la procedència.

fletxes_trans