Fontanars dels Alforins

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Fontanares de Onteniente
Situació: 2 km a l’O

fontanars_100_9023_b

Plànol de situació. AHEA, A 11834.

Dades històriques

Regió aèria: quarta
Sector: primer
Classificació: eventual
Codi republicà: 433 (juny 38), 417 (juliol 38), AZ-09 (desembre 38)
Codi sublevat: 8201

Descripció

Tipus de terreny: un poc apegalós i esvarós
Tipologia i mesures de les pistes: segons les fonts, en forma d’V o longitudinal, amb una pista de 1.270 x 200 m
Elements: es van habilitar fins a 9 masies i 3 xalets per instal·lar la tropa i el comandament. A més, també es varen construir com a mínim quatre refugis antiaeris, tres dels quals foren enderrocats en finalitzar la guerra

fontanars_100_9027_b

Fotografia aèria amb el camp delimitat. AHEA, A 11834.

Ressenya històrica

L’aeròdrom es va construir a finals de 1938, juntament amb el de la Pobla del Duc, com a part de la logística militar que va viure la comarca des d’eixa primavera. El camp no va enregistrar cap aterratge, segons testimonis orals (Calzado, 2005: 102). No obstant, a la documentació sublevada s’assegura que havien caces a la pista. Pot ser l’aeròdrom estiguera concebut per a recolzar el de la Pobla del Duc, el qual tenia una major logística i infraestructura.

Memòria

Elements conservats: les masies rehabilitades encara es mantenen en peu, habitades

Projectes de recuperació: cap

Bibliografia i fonts
AHEA. Aeródromo de Fontanares de Onteniente, 1939. Exp. A 11834.
CALZADO ALDARIA, Antonio, «La constribución bélica de la Vall d’Albaida. Los aeródromos de Fontanars dels Alforins y La Pobla del Duc, 1938-1939», Almaig, núm. 21, 2005.

fletxes_trans