Castelló

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Castellón de la Plana
Situació: 2,5 km al N del Grau
Paratge: la Mota / platja del Gurugú

castello_100_8878_b

Plànol de situació. AHEA, A 11777.

Dades històriques

Regió aèria: quarta
Sector: tercer (cap de sector)
Classificació: semipermanent
Codi republicà: 431 (1937), 441 (juny 38), 431 (juliol 38)
Codi sublevat: 6161 (altres: 4403, 6171)

castello_ajVLC.jpg

Vista de l’aeròdrom de Castelló. Arxiu Històric Municipal de València. Fons Angelo Emiliani, núm. 303.

Descripció

Tipus de terreny: pla, de naturalesa arenosa però amb herba. Inundable per la proximitat a la mar.
Obstacles i emmascarament: conreus i pinars amb arbres de fins als 10 m d’altura.
Tipologia i mesures de les pistes: planta rectangular amb forma irregular. 1.065 m de longitud per entre 665 i 500 m d’amplada.
Elements: edifici de dues plantes, ocupat possiblement com a lloc de comandament, un hangar de 25 x 17 m, un refugi de formigó, un transformador i deu barraques de fusta. Per a la tropa s’habilitaren dues masies properes al camp amb capacitat per a 150 homes.

castello_planol

Aeròdrom de Castelló. Croquis de situació i plànol del conjunt, escala 1:10.000. s/f. AHEA, A 11777.

Ressenya històrica

Junt amb els de l’Altet i Manises, el de Castelló era un dels tres aeròdroms valencians existents abans de la guerra. Assenyalat com un dels principals objectius castellonencs de l’Aviazione Italiana, va ser durament bombardejat fins a la seua conquesta pel bàndol sublevat en juny de 1938. Després del conflicte, el camp va seguir en actiu per al tràfic civil, tot i que seguia classificat com aeròdrom de guerra. Hui en dia se l’anomena Aeròdrom del Pinar i, des de 1958, està gestionat per l’Aeroclub de Castelló.

castello_fotaeria

Fotografia aèria amb el perímetre de l’aeròdrom. AHEA, A 11777.

Memòria

Elements conservats: l’hangar situat a l’actual aeròdrom, tot i que molt modificat, encara conserva l’estructura primordial.
Projectes de recuperació: cap.

Bibliografia i fonts
AHEA. Aeródromo de Castellón de la Plana, 1938-1947. Exp. A 11777.
AHEA. SIFNE: «Objetivos en Castellón de la Plana», 15-1-38. Exp. A 83.

fletxes_trans