Sinarcas

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Sinarcas
Situació: 3 km al N
Paratge: Lavajo

sinarcas_IMG_20171128_141635_b

Plànol de localització. AHEA, A 12057.

Dades històriques

Regió aèria: quarta
Sector: cinquè (cap de sector)
Tipologia: semipermanent
Codi republicà: 451 (1937), 427 (juliol 38), AX-09 (desembre 38)
Codi sublevat: 6652

Descripció

Tipus de terreny: pla i impermeable. Amb pluja era bla i apegalós
Obstacles i emmascarament: —
Tipologia i mesures de les pistes: planta trapezoidal amb unes mesures màximes de 980 x 850
Elements: quatre casetes i una masia gran, la de Lavajo de Arriba, a més d’un dipòsit de bombes blindat

sinarcas_IMG_20171128_141642_b

Fotografia aèria amb el camp delimitat. AHEA, A 12057.

Ressenya històrica

Poca informació i referències històriques coneixem. Se sap per l’expedient de l’AHEA que, en desembre de 1938, es trobava una esquadrilla de nataches.

Memòria

Elements conservats: —
Projectes de recuperació: cap

Bibliografia i fonts
AHEA. Aeródromo de Sinarcas, 1938. Exp. A 12057.

fletxes_trans