Onil

Localització

Nom oficial: Aeródromo de Onil
Situació: 1,5 km al S
Paratge: la Marjal d’Onil

onil_1_IMG_20171128_140427_b

Plànol de situació. AHEA, A 11974.

Dades històriques

Regió aèria: quarta
Sector: primer
Classificació: eventual
Codi republicà: 413 (des de 1937), AZ-03 (desembre 38)
Codi sublevat: 8461 (altres: 6001)

Descripció

Tipus de terreny: pla i argilós, però també bla i inundable
Tipologia i mesures de les pistes: planta poligonal en forma d’V amb dues pistes en aspa o X de 1.120 i 1.100 m de longitud
Elements: degut a la proximitat del camp amb la població, a l’indret tan sols s’instal·là una caseta de guàrdia en les rodalies, la resta d’estructures foren rehabilitades en el propi poble i serviren per abastir la logística de la SAF-15, com l’ermita de la Salut i el refugi antiaeri, situat en la part posterior, la Casa de l’Hort o el Convent de la Inmaculada.

onil_2_IMG_20171128_140606_b

Fotografia amb la localització del camp. AHEA, A 11974.

Ressenya històrica

L’aeròdrom estava estretament lligat als tallers de construcció d’avions de la SAF-15 instal·lat en el camp de la Rabassa des de setembre de 1936. En hivern de 1937, degut als successius bombardejos sobre Alacant i rodalies, es descentralitza la producció i s’instal·la en diveres poblacions del Vinalopó, com Agost, Busot, Elda, Petrer Monòver, Castalla o Onil, cadascun especialitzat en una faceta del muntatge. En Onil es trobava l’assemblatge i el magatzem, les naus del qual estaven al sud de la població, en l’actual fàbrica de FAMOSA.
L’aeròdrom era usat com a camp de proves per a aquests aparells finalitzats i reparats en la SAF-15. Per això, la seua construcció es va realitzar en una primerenca etapa de la guerra. L’indret va ser l’últim reducte de resistència republicana, el qual no es varendir fins que grups falangistes entraren en Alacant l’1 d’abril del 39 (Ramos, 1974: 219).

Memòria

Elements conservats: del camp a penes resta cap element. Sí que es conserven elements relacionats en la SAF-15 que foren rehabilitats i, de nova planta, el refugi antiaeri, el qual està rehabilitat

Projectes de recuperació: ha hagut diverses tasques de recuperació de la memòria des de l’Ajuntament d’Onil. El refugi antiaeri de l’ermita de la Salut ha estat rehabilitat i musealitzat, sent visitable de manera gratuïta. A més a més, també s’han realitzat unes jornades de memòria. També és una de les poblacions on l’exposició «Aeròdroms valencians» ha itinerat.

Altres recursos

Reportatge realitzat per tvA. Televisión de Alcoy y comarcas el 27 de novembre de 2014 sobre el refugi i l’aviació en Onil:

Bibliografia i fonts
AHEA. Aeródromo de Onil, 1939. Exp. A 11974.
RAMOS, Vicente, La Guerra Civil (1936-1939) en la provincia de Alicante, Tomo III, Alicante, Ed. Biblioteca Alicantina, 1974.

fletxes_trans